Panasonic luft-luftvärmepump LG luft-luftvärmepump Mitsubishi luft-luftvärmepump Fujitsu luft-luftvärmepump Bosch luft-luftvärmepump Toshiba luft-luftvärmepump

Luft-luft värmepumpar

Vilken pump passar hos mig?

HITTA RÄTT PUMP

Här nedanför hittar du några få luft-luftvärmepumpar som vi vill rekommendera lite extra. I menyn till vänster kan du välja att avgränsa ditt val beroende på antingen:
» Varumärke, » Typ eller, » Husstorlek
Du hittar även tillbehör, såsom SMS-styrning, till vänster.

Vi erbjuder luft-luft värmepumpar till lägre priser. - Bara nordiska modeller från kända märken, så som Panasonic, Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu och Bosch.

Erbjudanden

• Just nu får du en Electrolux dammsugare för 1 kr, när du köper en Toshiba luft-luftvärmepump med Standard-installation.

• Missa inte heller att du får en Bosch skruvdragare för 1 kr, när du köper en Bosch luft-luftvärmepump med Standard-installation.


Att välja rätt luft luft värmepump

Rätt kapacitet

Det är viktigt att du först och främst väljer en värmepump med rätt kapacitet för ditt hus. För att veta vilken pump som har rätt kapacitet bör du definiera förutsättningarna för ditt hus. Förutsättningar som har betydelse utgörs av faktorer såsom yta, takhöjd, planlösning, isolering och fönsterglas. För att förenkla för dig som kund har vi på Polarpumpen gjort uppskattningar för hur många kvadratmeter vardera pump kan värma. Vi har räknat med normal takhöjd (2.20-2.40m), relativt öppen planlösning, bra isolering (ca. 40cm i vägg, ca. 50-60cm i tak) och täta fönsterglas (3-glas). 

I och med att dagens luftluftvärmepumpar är inverter-styrda finns det som regel bara positiva aspekter med att välja en pump som vi beräknar har kapacitet att värma ett större antal kvadratmeter en vad det hus egentligen motsvarar. Att en värmepump är inverter-styrd innebär nämligen att den arbetar steglöst och inte kommer att förbruka mer driftsenergi än nödvändigt för att uppfylla ditt värmebehov. Värre är det att installera en något för liten pump. En för liten pump kommer att tvingas arbeta i högvarv mestadels av tiden och kommer därmed att slitas ut mycket snabbare än en pump som kan arbeta lugnt.

Underhållsvärme

En annan fråga du bör ställa dig tidigt i processen för att kunna smalna av dina valmöjligheter är huruvida du behöver funktionen för underhållsvärme eller inte. Om det är så att pumpen ska installeras i din fritidsbostad eller kanske i ditt garage, och du inte är i behov av ständig rumstemperatur, utan snarare avfuktning och avfrostning så kan det vara bra att ha möjligheten att ställa in pumpen så att den värmer utrymmet till endast lägsta önskade minimi-temperatur. De värmepumpar som inte har funktion för underhållsvärme går nämligen inte att ställa in för inomhustemperatur lägre än 16°C, medan pumpar som har underhållsvärme-läge går att ställa in på betydligt lägre termostatinställning.

Effektivitet

COP (Coefficient of Performance) är ett effektivitetsmått som uttrycker relationen mellan förbrukad energi (pumpens driftsenergi) och utvunnen värmeenergi. Ett högt angivet COP-värde ska tolkas som hög effektivitet. Däremot bör man hålla i åtanke att COP mäts under särskilda omständigheter och alltid i 7°C utomhus och 20°C inomhus. Vissa luft luft värmepumpar som har lägre COP än andra under milda temperaturer har däremot, i jämförelse med samma pumpar, högre COP när temperaturerna kryper under nollstrecket.

Arbetstemperatur

En värmepump med låg lägsta arbetstemperatur kan ge dig ökad besparing då du kommer ha användning för pumpen även under årets allra kallaste dagar. Dessutom kan pumpar som kan arbeta i låga minusgrader många gånger uppvisa jämförelsevis högre effektivitet redan i temperaturer direkt under nollstrecket.

Norden-anpassning

Det är viktigt att veta att man köper en pump som är Norden-anpassad, vilket betyder att pumpen är ämnad att arbeta i kalla klimat och att den klarar avfrostningsprocessen. Alla Polarpumpens värmepumpar är Norden-anpassade.

Luftrening

Alla luft luft värmepumpar drar igenom husets fulla luftvolym ett antal gånger per dag och rengör luften genom de filter som sitter i pumpens innedel. Dessa filter och luftreningssystem har olika namn och tillämpar olika tekniker för olika märken och modeller, men uppfyller i de flesta fall samma funktion. Exempel på namn och tekniker:
Bosch– Plasma Cluster-filter, jonisering
Fujitsu Arctic – Jonisering
Mitsubishi Electric – Quad Plasma-filter (FH), Plasma Duo-filter (FD), Quick Clean-system (FD), Enzymfilter (GE, KA, EF)
Panasonic – Jonisering (NE, HE, CE), e-ION Air Purifying System (E, RE)
Toshiba – Nano-teknologi med elektrostatiskt plasma-filter (Polar), IAQ filtersystem (Suzumi)

Toshiba Polar 25 och 35 luftreningssystem har blivit rekommenderat av det norska Astma- och Allergiförbundet.
Författare: