Panasonic luft-vattenvärmepump LG luft-vattenvärmepump Mitsibishi luft-vattenvärmepump Fujitsu luft-vattenvärmepump Bosch luft-vattenvärmepump Toshiba luft-vattenvärmepump

Luft-vatten värmepumpar

Offerförfrågan luftvatten

1. System och installation

2. Kort information om fastigheten

3. Kontaktinformation

Vill ni bli kontaktad för offert på ett luftvatten system? Fyll i offertformuläret nedan, så kan eventuellt en tid för ett hembesök bokas in. Vårt installatörsnät för luftvatten värmepumpar täcker stora delar av landet och vi lämnar gärna offert på både installation och värmepump. Vi kan lämna offert på fler fabrikat än de som syns i butiken.


» Se även alla våra separata varmvattenberedare här!

Luft vatten värmepump

Funktion

Ett uppvärmningssystem med luft vatten värmepump lämpar sig för hus med vattenburna uppvärmningssystem såsom vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme. Dessutom kan du välja att koppla in luftvatten-värmepumpen till tappvattnet för att få billigare dusch- tvätt och diskvatten.

Effektivitet

Det finns mycket goda besparingsmöjligheter vad gäller luft vatten värmesystem. Energimyndigheten har vid test kunnat konstatera att den genomsnittliga besparingen för hus med årligt energibehov på 15 000 kWh, 25 000 kWh och 35 000 kWh är 60%. Effektivitetsmässigt ligger alltså luft vatten värmepumparna mycket nära bergvärmepumpar. Hur stor besparingen kan tänkas bli beror helt klart på ett antal olika faktorer. För det första beror det på din nuvarande energiförbrukning och nuvarande värmesystem. Även hur väl isolerat huset är både vad gäller väggar tak och fönster spelar in. Normalt sett klarar en luft vatten värmepump att arbeta i temperaturer ner till -25°C och har en ungefärlig livslängd om en livslängd om 20 år.

Rätt kapacitet

Den första avgränsningen du måste försöka göra i ditt val av luft vatten värmepump gäller behovet av kapacitet. Hur mycket värme ditt hus är i behov av beror givetvis på en rad olika faktorer. För det första måste du besvara frågan hur ditt hus värms upp idag. Vattenradiatorer eller kanske även vattenburen golv-värme? Hur stort är huset? Hur pass väl-isolerat är det? Ska värmepumpen kopplas till tappvattnet? Hur mycket tappvatten förbrukar i så fall hushållet? För att komma fram till så bra svar som möjligt till bland annat dessa frågor låter vi på Polarpumpen göra hembesök där vi besiktigar förutsättningarna och diskuterar fram en lösning som är specialanpassad efter ert hem samt era specifika behov och önskemål.

Installationen

Installationen av en luft vatten värmepump varierar stort från hus till hus då pannrummen skiljer sig mycket åt. Därtill är installation av luft vatten värmepumpar, i jämförelse med luft luft värmepump, mer komplicerade och tidskrävande. Därför är det svårt att prata om pris för installation innan det har varit en kyltekniker på plats och tittat på hur den specifika installationen bör gå till. Installationen är som regel färdig på mindre än en dag och är enkel i jämförelse med installation av, till exempel, bergvärme eller frånluftsvärme. Det finns lagligt krav på att installationen ska utföras av ackrediterad kyltekniker. Detta har bland annat att göra med att man under installationen handskas med miljöskadliga ämnen. Dessutom är användning av en erfaren installatör en grundförutsättning för att optimera funktionen och livslängden på värmepumpen.


Författare: