Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Kyla för serverrum

I ett rum som är skapat för att vara en datahall eller ett serverrum är kraven höga på att det ska vara rätt temperatur och fuktighet. I och med att serverna genererar stora mängder värme som bör ledas bort någonstans behövs en smart lösning. Den varma luften måste på ett effektivt sätt ledas bort och därefter ersättas med kyld luft för att utrustningen ska ha en fortsatt lång livslängd och fortsätta fungera problemfritt.

Vi har för närvarande inga produkter i den här kategorin.

Tänk på detta när du väljer kyllösning

När du väljer lösning för kylning av ditt serverrum behöver du se över att lösningen har en hög kylkapacitet och att den kan köras dygnet runt, året runt. Du bör även se över hur stark lösningen bör vara och vad dess främsta syfte bör vara.

Serverrum kyla

Spara energi med en kyllösning

Om du effektivt leder bort värmen går den större delen av energiförbrukningen åt till att kyla. Detta innebär att det är vid kylningen du kan göra största energisparåtgärder, för att få en optimal temperatur och utan att riskera en alldeles för stor kylning av rummet. Väljer du då rätt system kyler du med en hög besparing och får en optimal lösning.