Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,7
Delbetalning med Svea

Vad är bergvärme?

Bergvärme är ett sätt utvinna värme ur grundvattnet som alltid finns i berggrunden. Berget och grundvattnet har från början värmts upp av solen och håller en relativt konstant temperatur på 6-8 grader, vilket gör att bergvärme ger en hög effekt året runt. Att värma huset med en bergvärmepump är både ekonomiskt och praktiskt.

Till Polarpumpens bergvärmepumpar

Bergvärme och fukt

Idag är det vanligt att man byter från någon form av eldning till bergvärme. Om man är medveten om och motverkar konsekvenserna, kan det blir en mycket lönsam investering. Konsekvenserna är att ventilationen i huset kan försämras och man bör därför kontrollera så att huset får tillräcklig ventilation efter installationen, extra ventiler är lätt åtgärdat. Ytterligare en konsekvens är att utrymmen som tidigare fick spillvärme (vind, krypgrund och pannrum) nu står kalla, vilket ökar risken för kondensrelaterade fuktskador. Vid byte av värmekälla bör du installera en extra radiator i pannrummet och hålla extra uppsikt över vind och krypgrund. Eventuellt kan du investera i en avfuktare för vind eller krypgrund, för att vara på den säkra sidan.

Så fungerar bergvärme

Bergvärme fungerar genom att man borrar ett hål ner i berget för att komma åt grundvattnet. Hur djupt man behöver borra beror på hur mycket energi man behöver utvinna, men vanligtvis krävs ett djup på 50 - 200 meter. I det borrade hålet för man sedan ner en nedkyld kollektorvätska som värms upp av grundvattnet. Den uppvärmda vätskan leds sedan tillbaka upp till en förångare där den i sin tur värmer upp köldmediet som finns i värmepumpens slutna system. Köldmediet i värmepumpen har en väldigt låg kokpunkt vilket gör att den snabbt förångas och blir till gas. Gasen förs i sin tur vidare till en kompressor där den komprimeras ytterligare och blir ännu varmare. I värmepumpens kondensor avger gasen sin värme och värmer på så sätt vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet avgett sin värme kondenserar den. När vätskan blivit flytande igen förs den tillbaka ner i berggrunden där den återuppvärms. På så sätt sluts systemet.

Kritiskt med bergvärme

En bieffekt av att använda bergvärme är att grundvattnet kyls ner av den kalla kollektorvätskan. Därför är det extremt viktigt att ta reda på vilket energibehov huset har innan man borrar. Ett för grunt hål riskerar att frysa och då fungerar inte bergvärme.

Tillbaka till Fuktlexikonet