Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Bergvärme och fukt

Idag är det vanligt att man byter från någon form av eldning till bergvärme. Om man är medveten om och motverkar konsekvenserna, kan det blir en mycket lönsam investering. Konsekvenserna är att ventilationen i huset kan försämras och man bör därför kontrollera så att huset får tillräcklig ventilation efter installationen, extra ventiler är lätt åtgärdat. Ytterligare en konsekvens är att utrymmen som tidigare fick spillvärme (vind, krypgrund och pannrum) nu står kalla, vilket ökar risken för kondensrelaterade fuktskador. Vid byte av värmekälla bör du installera en extra radiator i pannrummet och hålla extra uppsikt över vind och krypgrund. Eventuellt kan du investera i en avfuktare för vind eller krypgrund, för att vara på den säkra sidan.

Tillbaka till Fuktlexikonet