Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är bitumen?

Bitumen är ett ämne som framställs ur petroleum och används som bindemedel.

Var används bitumen?

Bitumen används bland annat när man lägger asfalt men även i vissa huskonstruktioner. Bitumen i husbygge kan användas när man bygger på ojämna ytor som rör sig. Bitumen är ett tåligt membran som även kan användas vid tätning av exempelvis tak, som ytlager på takpapp. Det förekommer även i vissa isoleringsmaterial.

Vad är nackdelen med bitumen?

Dock släpper bitumen emissioner vilket gör det till ett tveksamt material att använda i exempelvis krypgrunden. Risken finns att lukten sprider sig till hela huset.