Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är ett bjälklag?

Ett bjälklag är en horisontellt bärande byggnadsdel som avgränsar olika våningar i en byggnad. Bjälklagets uppgift är att fördela krafterna i en huskonstruktion så att de hamnar ut i väggarna och på krypgrundselementen. Det bjälklag som placeras över krypgrunden kallas för bottenbjälklag. Bottenbjälklaget ligger över trossbotten och på bjälklaget placerar man sedan golvet.