Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är Boracol?

Boracol är ett behandlingsmedel som används för att skydda trämaterial från insekter, svampar, fukt och mögel. Boracol impregnerar trämaterial och sänker vattenaktiviteten i det. På så sätt hindras tillväxt av mögel. Produkten används ofta som en mögeltvätt men bör snarare betraktas som en konserverande substans.

Rätt använt är Boracol en bra kemi för röta och insektsskydd. Man bör ändå veta om att Boracol är giftigt och kan ge nedsatt fortplantningsförmåga samt fosterskador.