Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är fotokatalytisk sanering?

Fotokatalytisk sanering är en metod för att rena inomhusluften från bakterier och mögelsporer. Metoden används framförallt för att sanera luktsmitta i boytan.

Hur går fotokatalytisk sanering till?

Vid en fotokatalytisk sanering använder man sig av en luftrenare. I luftrenaren utsätts luften för ozon (även kallat aktivt syre) som dödar de småpartiklar och mikroorganismer som finns i luften. Ozon är slagkraftigt mot mögelsporer och andra giftiga organismer som finns koncentrerade i inomhusluften i våra bostäder. Vid en sanering bör man ha i åtanke att ozon i större mängder är toxiskt mot människor och bör hållas nere på rimliga nivåer. Vid starkare saneringar med ozon bör man hänga undan sina oljemålningar då dessa löses upp av ämnet.

Läs mer om ozonsanering

Tillbaka till Fuktlexikonet