Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är fuktbelastning?

Fuktbelastning är den samlade mängden fukt som genereras i ett utrymme eller på en yta. Det kan vara snö, is, smältvatten, regn och slagregn. Det kan även vara luftfukt från människor som matlagning, dusch, bad och inomhusväxter. Andra fuktkällor är vatten i och på marken, byggfukt i materialen samt vatten från läckande installationer. Alla dessa fuktkällor kan belasta byggnaden. Äldre hus står oftast bättre emot fuktbelastning än nya hus. Det beror på att äldre hus fått självtorka i högre grad. Vid uppförande av moderna hus snabbtorkas ofta virket i ugnar vilket lämnar ett skörare virke som resultat.