Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Vad är en fuktmätare?

Med hjälp av en fuktmätare mäter man fuktnivåer. Om du vill mäta fukt i ditt hus, kan du enkelt beställa en fuktmätare i vår butik och sedan testa luftfuktigheten på olika platser i ditt hus.

Mäter olika parametrar

Det finns dock olika sorters fuktmätare och de mäter olika saker nämligen luftfuktighet eller fuktkvot. Det finns flera olika typer på marknaden där de billigaste endast mäter fuktigheten i några få material och de dyrare kan mäta flera. Mögel kan sätta sig i flera olika material, därför är det viktigt att välja rätt typ av fuktmätare för det material huset är byggt av.

Läs mer om att mäta fukt

Klimatdator för mätning av fukt.

Mät fukt med en klimatdator.

Hygrometer mäter luftfuktighet

Den vanligaste fuktmätaren är en så kallad trådlös hygrometer. De enklaste ger endast en ögonblicksbild, men för en pålitlig mätning bör den genomföras under en längre period, eftersom luftfuktigheten kan variera från dag till dag. En mer avancerad hygrometer kan mäta relativ luftfuktighet och temperatur på ett eller flera ställen och skickar sedan informationen till en mottagare som placeras i boytan.  Om du inte är en riktig fuktexpert kan det vara svårt att veta hur du ska tolka alla de data som hygrometern samlar in.

Läs mer under fuktmätning

Fuktkvotsmätare mäter fuktkvot i byggnadsmaterial

En fuktkvotsmätare mäter istället den så kallade fuktkvoten i olika typer av byggnadsmaterial, oftast genom så kallad förstörande mätning. Genom att sticka in två spikar i materialet och mäta det elektriska motståndet avgörs vilken fuktkvot materialet håller. Tyvärr är de flesta fuktkvotsmätarna dåligt anpassade för det nordiska klimatet och de byggmaterial vi använder vilket gör att de sällan mäter rätt.

Hur mycket fukt olika material absorberar påverkas av luftfuktigheten. Fuktkvoten i material förändras dock långsammare än luftfuktigheten och därför kan en fuktkvotsmätning ge en bättre bild av hur utrymmet mår än en mätning av luftfuktigheten, om man endast kan mäta vid ett tillfälle.

Läs mer om fuktkvot

Hårhygrometer

Hårhygrometer är ett sätt att med hög precision mäta den relativa fuktigheten. Tekniken bakom hårhygrometern bygger på att ett hår drar ihop sig när det blir fuktigt. När det gäller relativ luftfuktighet bör man dock inte stirra sig blind på fuktmätarens värde. Mögel och röta behöver även en viss tid och temperatur för att kunna föröka sig.

Probiksensor

Probikssensor är en kemisk  fuktmätare som tar hänsyn till både tid och fukt. Mätaren består av en filtskiva som är behandlad med en kemi som gör att skivan färgas blå när det varit fuktigt tillräckligt länge för att mögel och svampar skall kunna fått fäste. Fuktmätaren är en s.k engångsmätare. Det innebär att när skivan väl färgats blå förblir den blå.

Tillbaka till Fuktlexikonet