Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är fukttillskott?

Fukttillskott är skillnaden i luftens ånghalt inomhus jämfört med ånghalten i utomhusluften. Ett exempel är när varm luft från bostadsytan transporteras upp till en kall vind. Då de flesta vindbjälklag inte är helt lufttäta kommer den varmare inomhusluften att föra med sig fukt och öka den relativa luftfuktigheten på vinden. Ett ökat fukttillskott leder till en ökad fuktlast på husets klimatskärm.