Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är en kallvind?

En kallvind är utrymmet i huskonstruktionen som ligger mellan yttertaket och takisoleringen. Då kallvinden är uteluftsventilerad följer temperaturen där som regel utomhustemperaturen. Kallvindar drabbas oftast av fuktskador då dess klimat skapar kondens.

Undvik fukt på kallvinden

För att undvika kondens och fukt på kallvinden behöver den hålla en högre temperatur än utomhusluften - varm luft bär mer fukt än kall luft. Varm luft tar även mer plats än kall luft vilket gör att en varmare vind trycker ut fuktig luft medan en kall vind tar emot fuktig luft. När hus tilläggsisoleras slipper man effektivt spillvärme, men riskerar samtidigt att vinden blir kallare. Genom, att installera en intelligent ventilationslösning alternativt isolera utsidan av taket med cellplast kan man förhindra fuktskador på vinden. Man kan även tillföra värme om isolering och ventilation inte räcker.

Läs mer om hur du undviker fukt på vinden