Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är kondensation?

Luften klarar av att bära en viss mängd fukt beroende på hur varm den är. Den maximala mängden vatten som luften klarar av att bära kallas för mättnadsvärde, eller daggppunkt. När mängden vattenånga överstiger luftens mättnadsvärde övergår vattenångan till dess flytande form som är vatten. Det är övergången mellan ånga till vatten som kallas för kondensation.

Läs mer om luftfuktighet här