Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Vad är luftfuktighet?

Luftfuktighet handlar precis som namnet antyder om hur mycket fukt det finns i luften.

Utförlig information om luftfuktighet finns i vår kunskapsbank

Absolut eller relativ luftfuktighet

Luftens förmåga att hålla fukt påverkas av temperatur och tryckförhållanden. Därför mäter man vanligen fukt i relativ luftfuktighet, vilket innebär hur mycket fukt (vattenånga) luften innehåller i förhållande till hur mycket som är maximalt (mättnadsånghalt) vid de rådande förhållandena. Mättnadsånghalt anges i gram väte per kubikmeter luft (g/m ³) och består av exakta värden för varje given temperatur. Alternativet till relativ luftfuktighet kallas absolut luftfuktighet och tar då bara hänsyn till mängden fukt i luften.

Vad är bra luftfuktighet?

En viss luftfuktighet är bra, annars upplevs luften som torr. För mycket luftfuktighet innebär istället risk för mögel.

  • Relativ luftfuktighet under rH 30% brukar kunna upplevas som torr.
  • Luftfuktigheten i ett rum bör ligga på rH 40-60 %.
  • Risken för mögelskador går vid cirka rH 75 %.
  • Försök se till att inte luftfuktigheten överskrider 70 %.
Mättnadsånghalt

När luftfuktigheten når max

Varm luft kan hålla mer fukt än kall luft. Om luften redan innehåller maximalt mycket vattenånga och temperaturen sjunker, kommer vatten tvingas ut ur luften och det bildas kondens. Detta sker främst på kalla ytor.

Varm luft letar sig in i kalla utrymmen

I Sverige har vi ofta hög luftfuktighet. Samtidigt har vi många gånger stora temperaturskillnader. Problem med fukt uppstår vanligen i utrymmen som är kalla, där varm luft hittar in. Den varma luften kyls ned i det kalla utrymmet. Den varma luften kan innehålla mycket fukt och måste sedan lämna ifrån sig fukten när luften kyls ned och fukten stannar då kvar i det kalla utrymmet. På så vis transporterar den varma luften in fukt i det kallare utrymmet. Detta sker ofta i krypgrunder under sommarhalvåret och vindar på vinterhalvåret.

Läs mer om fukt i krypgrund Läs mer om fukt på vind

Byte av värmekälla, ventilation eller isolering

En annan vanlig orsak till fuktproblem är att det sker förändringar i huset. Om man byter värmekälla från eldning, får krypgrund och vind inte längre spillvärme från murstocken. Dessa utrymmen blir då kallare.

Även ventilationen påverkas vid byte av värmekälla. Man kan också göra förändringar i husets ventilation, vilket kan påverka fuktsituationen i olika delar av huset. Att förbättra isoleringen kan spara energi vid uppvärmning, men detta påverkar också husets ventilation och kan leda till problem med fukt.

Att mäta luftfuktighet

Luftfuktighet mäts med en hygrometer. Att mäta luftfuktigheten i ett utrymmer en längre period, är ett säkert sätt att ta reda på om man riskerar att få problem med mögel och röta.

Läs mer om att mäta fukt

Tillbaka till Fuktlexikonet