Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är plusenergihus?

Ett plusenergihus är byggt för att minimera värmeförlusterna genom ett tätt klimatskal. Tanken med plusenergihus är att det skall producera mer energi än vad det förbrukar. Oftast används solfångare, vindkraft eller vattenkraft. Villa Åkarp är det mest kända exemplet på plusenergihus i Sverige.