Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är radonbroms?

Radon läcker upp genom marken från berggrunden. Hur mycket radon som läcker upp beror på hur luftgenomsläpplig marken är, men eftersom radon är en gas kan man räkna med att en viss mängd alltid tränger igenom. På grund av det har man utvecklat radonbromsar, dvs material som är tätt nog för att stänga ute radon. Platta på mark isoleras mot radon innan man gjuter själva plattan. I krypgrund kan man med fördel lägga en armerad markväv längs botten för att minska mängden radon som tar sig vidare upp till bostadsytan.