Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Vad är relativ luftfuktighet?

Relativ luftfuktighet är ett sätt att mäta hur mycket vattenånga luften innehåller.

Varför relativ luftfuktighet?

Vid relativ luftfuktigheten mäts luftfuktigheten i procent och jämförs med den maximala mängd fukt som luften kan bära innan ångan blir till vatten, vilket är när luftfuktigheten når 100 %. Med hur mycket fukt luften kan hålla är relativt, och beror på temperatur och tryckförhållanden. Det är därför man oftast mäter just relativ luftfuktighet och inte absolut (exakt mängd fukt i luften). Det intressanta är ju att veta när fukten börjar kondensera.

Ett exempel:

Om temperaturen är 20°C med en luftfuktighet på 75 % och temperaturen sjunker med 3°C kommer den relativa luftfuktigheten att öka drastiskt. Man räknar att en förändring med 1°C upp eller ner förändrar den relativa luftfuktigheten med 5 procentenheter. Det innebär att när temperaturen i ett utrymme med 75 % luftfuktighet sjunker från 20°C till 17°C ökar den relativa luftfuktigheten till 90 %. Samma princip gäller när temperaturen ökar, vilket är bra att komma ihåg om man behöver torka ett utrymme.

Mäta relativ luftfuktighet

Att mäta relativ luftfuktighet kan vara en bra metod för att få veta om ett utrymme riskerar att drabbas av fuktproblem. Dock bör mätningen pågå en längre period, helst i många veckor, eftersom förutsättningarna varierar.

Mer om att mäta fukt

Tillbaka till Fuktlexikonet