Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är skorstenseffekt?

Skorstenseffekt är en naturlig självdragsventilation. Via otätheter strömmar tilluft in i huset och genom skorstenen strömmar frånluft. Den varma luften som strömmar ut genom skorstenen skapar luftrörelser på samma sätt som en fläkt fungerar. Skorstensverkan blir större ju fler våningsplan luften strömmar genom.