Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Vad är syllventilation?

Syllventilation innebär att man ventilerar grundmuren genom att delar av syllen saknas. Istället för att bygga normala ventiler låter man syllhålen fylla en ventilerande funktion. Då det lättare bildas en köldbrygga i syllventilationen under årets kallare perioder finns en ökad risk för skador i syllen med denna konstruktion. Syllventilation är relativt ovanligt och är att betrakta som en experimentell konstruktion. Det krävs ganska stora luftspalter för att säkerställa en god ventilation i krypgrunden.