Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är takfotsventilation?

Takfotsventilation är den luftspalt närmast ytterfasaden man kan se på vissa hus. Tanken med takfotsventilation var från början att hindra att is bildades kring hängrännorna med risk för fallande istappar som resultat. Genom att låta takfotsventilationen släppa ut varmare luft under hängrännorna blev det svårare för isen att få fäste. Med tiden ökade vi isoleringen på vinden och luften som lämnade vinden blev kallare och hjälpte till slut inte mot istapparna.

Ventilationen blev kvar i tron på att det var bra att ventilera vinden genom takfoten. Dock har denna okontrollerade ventilation ofta haft rent motsatt effekt med tillförd fukt och stora mögelskador på vinden som resultat.

Tillbaka till Fuktlexikonet