Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är tjällyft?

Tjäle bildas varje vinter i Sverige och innebär att vatten fryser till is i marken. Is tar större plats än vatten vilket gör att marken höjs. Husgrunder som inte placerats på tjälfritt djup kan lyftas upp när marken höjs och det är detta som kallas för tjällyft. Ju mer vatten marken innehåller ju mer lyfter grunden vid tjällyft. Då tjällyften sällan är jämn blir följden ofta att golven lutar.

Tillbaka till Fuktlexikonet