Fukt

Hustyper – 50-talhus

På 50-talet byggde man väl. Funktionalismen hade forskat fram normer för hur man skulle utforma huset på ett funktionellt...
Fukt

Hustyper: 90-talshus

Finanskrisen i början av 90-talet resulterade i att husen blev både få, små och energisnåla. Här går vi igenom...