Under våren börjar vi våga oss ut ur själva huset, och det är dags att titta över hur huset...