”Hjälp! Det rinner vatten från värmepumpens innedel!” så låter det ibland i telefonen här hos oss på sommaren. Som tur är går det oftast lätt att lösa.

Vattenläcka luftkonditionering / luftvärmepump

Vattenläcka luftkonditionering / luftvärmepump

Det säger sig självt att det lätt kan bli en allvarlig situation, för de som råkar ut för att det rinner vatten från insidan av värmepumpen. Vatten på fel ställe i hemmet kan få allvarliga konsekvenser och orsaka bestående skador på olika material.

Vid luftkonditionering bildas vatten

På sätt och vis är det som händer normalt. Normalt så tillvida att det bildas vatten i värmepumpens innedel, när du använder den till luftkonditionering. Det som inte är normalt i sammanhanget är att vattnet rinner ut på insidan. Värmepumpen är designad så att vattnet skall samlas upp på insidan, för att sedan rinna ut genom dräneringsslangen. Drängeringsslangen ser till så att vattnet tar sig ut ur huset och rinner ut där det inte skapar några problem.

Oftast lätt att lösa

Du kanske redan gissar er till vad problemet är? Om vattnet rinner ut på insidan, måste det vara problem med dräneringen. Ofta är det inte ett stort problem.

1. Blockering i dräneringsslangen

Dräneringsslang värmepump och luftkonditioneringDräneringsslangen kan ha blivit blockerad av exempelvis blad, gräs eller jord. Om dräneringsslangen är blockerad, kan vattnet inte rinna ut den vägen och då rinner det ut på insidan. Detta är alltså vanligen ett lätt problem att lösa.

Gör så här:

  • Kontrollera att dräneringsslangen är fri från blockeringar. Avlägsna annars blockeringen från dräneringsslangen eller kontakta annars företaget som du köpte installationen från, för vidare vägledning.

2. Felaktig lutning på dräneringsslangen

Om dräneringsslangen inte är blockerad, kan problemet bero på en felaktig lutning. Dräneringsslangen måste luta utåt, så tyngdkraften drar ut vattnet ur huset. Om dräneringsslangen installerats felaktigt kan resultatet också bli vatten på insidan vid luftkonditioneringen.

Gör så här:

  • Kontrollera att dräneringsslangen lutar cirka 7 grader. Kontakta annars företaget som du köpte installationen från.

Stäng inte av värmepumpen

Om du nu använder värmepumpen till luftkonditionering under sommaren är det också viktigt att låta värmepumpen stå på efter att du använt den till luftkonditionering. Fukten som uppstår i värmepumpens innedel, måste få torka ut och många värmepumpar har inbyggda funktioner, som hjälper till med detta. Om du drar ur sladden till värmepumpen direkt efter att du har kört den på kylning, riskerar du att få mögel i värmepumpen.

Hoppas att allt löser sig och att du kan få njuta av luftkonditioneringen från din värmepump i sommar!

Hjälp! Det rinner vatten från värmepumpens innedel!AnnaLuftkonditioneringVärmepumparvanliga frågor
'Hjälp! Det rinner vatten från värmepumpens innedel!' så låter det ibland i telefonen här hos oss på sommaren. Som tur är går det oftast lätt att lösa. Det säger sig självt att det lätt kan bli en allvarlig situation, för de som råkar ut för att det rinner vatten från...