Vad menas med behörig elektriker?

Ofta talar man om ”behörig elektriker”, och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. ”Reglerat” innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. I det här fallet krävs auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Det finns flera olika typer av auktorisation, som krävs för att få utföra olika moment vid elinstallation. För att bli auktoriserad elinstallatör ställs både krav på utbildning och praktisk erfarenhet.

https://www.polarpumpen.se/blogg/wp-content/uploads/2021/05/Optimerare-anvands-for-att-optimera-solpanelernas-elproduktion.jpghttps://www.polarpumpen.se/blogg/wp-content/uploads/2021/05/Optimerare-anvands-for-att-optimera-solpanelernas-elproduktion-300x300.jpgTorbjörn Andersson
Vad menas med behörig elektriker? Ofta talar man om 'behörig elektriker', och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. 'Reglerat' innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. I det här fallet krävs...