Vad menas med effekt?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Effekten mäts i enheten watt (W) och handlar om i vilken takt energi används. Kilowatt (kW) innebär 1000 watt.

Torbjörn Andersson
Vad menas med effekt? Effekten mäts i enheten watt (W) och handlar om i vilken takt energi används. Kilowatt (kW) innebär 1000 watt. Tillbaka till termer och begrepp i . Solcellsguiden - Vill du testa hur mycket du skulle kunna spara med solceller på ditt hus? Testa i vår solcellsguide! ...