Det finns många termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt. Här har vi samlat de vanligaste orden som rör fukt i hus.

Läs mer om avfuktare som skydd mot skador orsakade av mögel och fukt

A

avfuktare

B

badrum fuktmätning
bergvärme
betong fuktmätning
bitumen
bjälklag
blindbotten
blånadssvamp
boracol
brunröta
byggfukt

C

cellplast

D

dränering

E

 emissioner

F

fjärrvärme
fotokatalytisk sanering
fuktbelastning
fukthalt
fuktkvot
fuktkvotsindikator
fuktkvotsmätare
fuktmätare
fuktproblem
fukttillskott
fuktvandring

G

grundbotten
grundmur

H

hanbjälke
hussvamp
hygrodynamisk avfuktning
hysteres

I

isolering vind

J

jordbakterier
jordlukt
jordvärme

K

kallvind
kondensation
kondensavfuktare
kreosot
krypgrund
krypgrundsavfuktare
kylavfuktare
källardoft
källare

L

luftavfuktare
luftfuktighet
luftvärme
luktsmitta
lågenergihus

M

mikrobiell lukt
mikrobiell påväxt
mikroklimat
mullbänk
mykotoxiner
mögel
mögelanalys
mögelhus
mögelsanering
mögelskada
mögelsporer

N

nattutstrålning

O

okulärbesiktning
oxalsyra
ozonsanering

P

pentaklorfenol 
platta på mark
plintgrund
plusenergihus
probikssensor

Q

inga ord på q

R

radon
radonbroms
radonsanering
relativ luftfuktighet
råspont
röta
rötskada

S

salter kemi
sanera
sjövärme
skorstenseffekt
sorptionsavfuktare
svartmögel
syll
syllventilation

T

takfot
takfotsventilation
termisk avfuktare
tjällyft
torpargrund
trossbotten eller blindbotten
tvättad singel

U

inga ord på u

V

varmgrund
ventilation
vindskiva
vitmögel

X

inga ord på x

Y

inga ord på y

Z

inga ord på z

Å

ångspärr
ångtryck
åtgärder mot fukt

Ä

äkta hussvamp

Ö

inga ord på ö

https://www.polarpumpen.se/blogg/wp-content/uploads/2021/05/Olika-avfuktare-1024x667.pnghttps://www.polarpumpen.se/blogg/wp-content/uploads/2021/05/Olika-avfuktare-300x300.pngTorbjörn Andersson
Det finns många termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt. Här har vi samlat de vanligaste orden som rör...