Vad är kilowattpeak (kWp)?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Kilowattpeak (kWp) är en enhet som förekommer för solceller. Enheten används för den toppeffekt solcellen kan producera vid vissa förutsättningar.

Denna toppeffekt är uppmätt i labbmiljö enligt standardiserade rutiner.

Torbjörn Andersson
Vad är kilowattpeak (kWp)? Kilowattpeak (kWp) är en enhet som förekommer för solceller. Enheten används för den toppeffekt solcellen kan producera vid vissa förutsättningar. Denna toppeffekt är uppmätt i labbmiljö enligt standardiserade rutiner. Tillbaka till termer och begrepp i . Solcellsguiden - Vill du testa hur mycket du skulle kunna spara...