Vad är en kontrollplan?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

I en kontrollplan sammanställs de kontroller, byggherren eller i vissa fall kontrollansvarig, ska utföra under ett byggnadsprojekt. Kontrollplanens syfte är att säkerställa att alla samhällets krav på ett projekt uppfylls.

En kontrollplan krävs ofta i de fall man måste anmäla (eller ansöka om bygglov) till kommunen för ett projekt, och i planen ska det bland annat framgå vilka saker som ska kontrolleras, av vem och när.

Torbjörn Andersson
Vad är en kontrollplan? I en kontrollplan sammanställs de kontroller, byggherren eller i vissa fall kontrollansvarig, ska utföra under ett byggnadsprojekt. Kontrollplanens syfte är att säkerställa att alla samhällets krav på ett projekt uppfylls. En kontrollplan krävs ofta i de fall man måste anmäla (eller ansöka om bygglov) till kommunen för...