Vad är likström?

Optimerare används för att optimera solpanelernas elproduktion

Optimerare används för att optimera solpanelernas elproduktion

Vid likström har alltid strömmen samma riktning, till skillnad från växelström, där strömmen konstant byter riktning. I solceller uppstår likström, som sedan i växelriktaren, omvandlas till växelström. Detta görs dels eftersom alla apparater vi har i hemmet är konstruerade för växelström och dels för att man ska få möjlighet att skicka ut den el som produceras på elnätet.

På engelska används ofta förkortningen DC (direct current).

Torbjörn Andersson
Vad är likström? Vid likström har alltid strömmen samma riktning, till skillnad från , där strömmen konstant byter riktning. I solceller uppstår likström, som sedan i växelriktaren, omvandlas till växelström. Detta görs dels eftersom alla apparater vi har i hemmet är konstruerade för växelström och dels för att man ska...