Vad avses med lutning på tak?

Lutningen på taket påverkar vilken effekt solcellerna kan ge

Lutningen på taket påverkar vilken effekt solcellerna kan ge

Lutningen på taket påverkar vilken effekt solcellerna kan ge. Det bästa är en lutning på 30-35°, men även utanför detta intervall, kan man få en god elproduktion.

Lutningen på taket kan i vissa fall också ha en påverkan på installationen, eftersom installationen vid större lutning och valmat tak blir lite mer komplex och därmed något dyrare.

Lutning i kunskapsbanken

Vill du veta mer om lutning på tak och solceller? Du hittar mer information i vår kunskapsbank!

Torbjörn Andersson
Vad avses med lutning på tak? Lutningen på taket påverkar vilken effekt kan ge. Det bästa är en lutning på 30-35°, men även utanför detta intervall, kan man få en god elproduktion. Lutningen på taket kan i vissa fall också ha en påverkan på installationen, eftersom installationen vid större lutning...