Vad är NOCT – Nominal Operating Cell Temperature?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

NOCT är förutsättningar som används vid tester av solceller, för att se vilken verkningsgrad och effekt solcellerna kan ge, vid standardiserade förutsättningar. Detta kan användas för att jämföra olika solpaneler med varandra.

Standard är:

  • Instrålning = 800 W /m²
  • Vinkelrätt infall mot modulens yta
  • 20 °C solcellstemperatur
  • Vindstyrka 1 m/s
  • 1,5 ”air mass”
  • Monterad med öppen baksida
Torbjörn Andersson
Vad är NOCT - Nominal Operating Cell Temperature? NOCT är förutsättningar som används vid tester av solceller, för att se vilken och solcellerna kan ge, vid standardiserade förutsättningar. Detta kan användas för att jämföra olika med varandra. Standard är: Instrålning = 800 W /m² Vinkelrätt infall mot modulens...