Vad menas med överskottsel?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Överskottsel kallar man den el som produceras i en solcellsanläggning, som inte används i huset. Du kan sälja din överskottsel via elnätet.

Torbjörn Andersson
Vad menas med överskottsel? Överskottsel kallar man den el som produceras i en solcellsanläggning, som inte används i huset. Du kan sälja din överskottsel via . Tillbaka till termer och begrepp i . Solcellsguiden - Vill du testa hur mycket du skulle kunna spara med solceller på ditt hus? Testa...