Vad avses med paneltyp?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Det finns flera olika sorters solpaneler och därför brukar man tala om olika paneltyper. De vanligaste är monokristallina och polykristallina solpaneler.

Olika paneltyper är konstruerade på olika sätt och de har också olika egenskaper. Monokristallina solpaneler har en något högre modulverkningsgrad och kan därför producera mer el än polykristallina, på samma yta. Har du en begränsad yta, kan det därför vara extra stor idé att titta på monokristallina solcellspaneler, som du hittar i våra premium solcellspaket.

Torbjörn Andersson
Vad avses med paneltyp? Det finns flera olika sorters solpaneler och därför brukar man tala om olika paneltyper. De vanligaste är och . Olika paneltyper är konstruerade på olika sätt och de har också olika egenskaper. Monokristallina solpaneler har en något högre och kan därför producera mer el än...