Vad är pascal (Pa)?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Pascal är enheten som används för tryck. För solceller används pascal vid beräkning av belastning.

Torbjörn Andersson
Vad är pascal (Pa)? Pascal är enheten som används för tryck. För solceller används pascal vid beräkning av . Tillbaka till termer och begrepp i . Solcellsguiden - Vill du testa hur mycket du skulle kunna spara med solceller på ditt hus? Testa i vår solcellsguide! Kunskapsbank - Vill du...