Vad menas med snölastberäkning?

Lutningen på taket påverkar vilken effekt solcellerna kan ge

Lutningen på taket påverkar vilken effekt solcellerna kan ge

Snölastberäkning är en beräkning på vilken snölast, eller hur mycket snö, din solcellsanläggning ska klara av. Den brukar beräknas i enheten pascal.

Torbjörn Andersson
Vad menas med snölastberäkning? Snölastberäkning är en beräkning på vilken snölast, eller hur mycket snö, din solcellsanläggning ska klara av. Den brukar beräknas i enheten . Tillbaka till termer och begrepp i . Solcellsguiden - Vill du testa hur mycket du skulle kunna spara med solceller på ditt hus? Testa...