Vad menas med solcell?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Solceller är en anordning som omvandlar solens strålning till el. Solcell är egentligen de små celler som samlas i en solpanel.

På senare år har solceller blivit mycket populära i Sverige, då de kan installeras på vanliga bostadshus och man på så vis kan producera sin egen el och hålla nere sina omkostnader. Solcellsstödet och det faktum att solcellerna har blivit både billigare och mer effektiva, är troligtvis bidragande orsaker till den ökade populariteten.

Så fungerar solceller

Läs mer om hur solceller fungerar i vår kunskapsbank om solceller. Allt du behöver veta om hur solceller fungerar.

Torbjörn Andersson
Vad menas med solcell? Solceller är en anordning som omvandlar solens strålning till el. Solcell är egentligen de små celler som samlas i en solpanel. På senare år har solceller blivit mycket populära i Sverige, då de kan installeras på vanliga bostadshus och man på så vis kan producera sin egen...