Vad är solenergi?

Fånga solens energi med en solfångare

Fånga solens energi med en solfångare

Solenergi är ett ord för den energi som solens strålning innebär. Solenergi kan utnyttjas både för att producera el med solceller och värme med solfångare.

Mer om solenergi?

I vår kunskapsbank om solceller, kan du lära dig mer om olika sorters solenergi 0ch hur kan du utnyttja energin från solen.

Torbjörn Andersson
Vad är solenergi? Solenergi är ett ord för den energi som solens strålning innebär. Solenergi kan utnyttjas både för att producera el med och värme med . Mer om solenergi? I vår kunskapsbank om solceller, kan du lära dig mer om olika sorters solenergi 0ch hur kan du utnyttja energin från solen. ...