Vad är en solfångare?

Solfångare tar tillvara på energin i solens strålning och använder den till uppvärmning, exempelvis uppvärmning av tappvatten eller poolvatten. Solfångare producerar alltså värme, medan solceller producerar el.

Fånga solens energi med en solfångare

Fånga solens energi med en solfångare

Vill du läsa mer om solfångare?

I vår kunskapsbank kan du lära dig mer om solfångare. Hur kan du utnyttja solens energi till värme?

Torbjörn Andersson
Vad är en solfångare? Solfångare tar tillvara på energin i solens strålning och använder den till uppvärmning, exempelvis uppvärmning av tappvatten eller poolvatten. Solfångare producerar alltså värme, medan producerar el. Vill du läsa mer om solfångare? I vår kunskapsbank kan du lära dig mer om solfångare. Hur kan du utnyttja solens...