Vad är STC – Standard Test Condition?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Rakt översatt innebär detta alltså standardförutsättningar vid test. Detta innebär alltså de förutsättningar man brukar användas sig av som standard vid testning av solcellspaneler, in enlighet med EN 60904-3.

Standard är:

  • Instrålning = 1000 W / m²
  • Vinkelrätt infall mot modulens yta
  • 25±2 °C solcellstemperatur
  • 1,5 ”air mass”

 

Torbjörn Andersson
Vad är STC - Standard Test Condition? Rakt översatt innebär detta alltså standardförutsättningar vid test. Detta innebär alltså de förutsättningar man brukar användas sig av som standard vid testning av solcellspaneler, in enlighet med EN 60904-3. Standard är: Instrålning = 1000 W / m² Vinkelrätt infall mot modulens yta 25±2 °C...