Vad är växelström?

Nyheter på solcellsmarknaden 2021Växelström innebär att strömmens riktning hela tiden växlar. Det är växelström som används i elnätet och alltså det som används i våra hus. På engelska används ofta förkortningen AC, för alternating current.

I solceller skapas likström. Därför används växelriktare, för att omvandla likströmmen till växelström, så att den passar till apparaterna i våra hus och kan skickas ut på elnätet.

Köpa växelriktare?

På Polarpumpen kan du köpa växelriktare separat eller kompletta solcellsanläggningar med växelriktare, paneler, optimerare, installation m.m.

Torbjörn Andersson
Vad är växelström? Växelström innebär att strömmens riktning hela tiden växlar. Det är växelström som används i elnätet och alltså det som används i våra hus. På engelska används ofta förkortningen AC, för alternating current. I solceller skapas . Därför används , för att omvandla likströmmen till växelström, så att den...