Vilken verkningsgrad har solceller?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Verkningsgraden för solceller, eller konverteringsgraden, innebär hur stor del av solstrålningen som omvandlas till el. Generellt kan solcellerna omvandla 10-22 % av solens strålning till el.

Om du väljer monokristallina solceller, får du något högre verkningsgrad, än om du väljer polykristallina.

Har du bara en mindre yta att använda till solceller, kan det vara idé att titta lite extra på verkningsgraden.

Torbjörn Andersson
Vilken verkningsgrad har solceller? Verkningsgraden för solceller, eller konverteringsgraden, innebär hur stor del av solstrålningen som omvandlas till el. Generellt kan solcellerna omvandla 10-22 % av solens strålning till el. Om du väljer , får du något högre verkningsgrad, än om du väljer . Har du bara en mindre yta att använda...