Vad är vindlastberäkning?

Installation av solceller och solcellspaneler

Installation av solceller och solcellspaneler

Vindlastberäkning är en beräkning på vilken vindlast, eller hur mycket vind, din solcellsanläggning ska klara av. Belastning brukar mätas i enheten pascal.

Torbjörn Andersson
Vad är vindlastberäkning? Vindlastberäkning är en beräkning på vilken vindlast, eller hur mycket vind, din solcellsanläggning ska klara av. brukar mätas i enheten . Tillbaka till termer och begrepp i . Solcellsguiden - Vill du testa hur mycket du skulle kunna spara med solceller på ditt hus? Testa i...