På 60-talet byggde man enplansvillor i tegel. Processen var rationell med prefabricerade delar. Det blev ekonomiskt att investera i...