Allt fler luft-luftvärmepumpar använder sig av köldmediet R32. Man kan säga att det är den stora trenden bland luftvärmepumparna...