Livsmedelsverket har upprepade gånger påpekat brister på Scans anläggningar i Kristianstad. Det rör sig bland annat om mögel, smuts...