I besiktningsprotokoll nämns ofta mikrobiell påväxt eller mikrobiell lukt. Detta skapar frågor som: Vad innebär det? Bör jag vara...