Bergs kyrka, i Småland, fortsätter att vara stängd på grund av mögel. I dagsläget finns inga planer på att...