Fukt

Vad är Mykotoxiner

Mykotoxiner är gifter som uppkommer av olika giftiga mögelsvampar.  Sporerna för dessa finns överallt i vår miljö men de kräver...