Idag finns det över 280 000 hus i Finland med fukt- och mögelskador som behöver undersökas och saneras. Men på...